top of page

Sketchup - základy

Kurz je určený všetkým, ktorý potrebujú používať 3D prostredie no nechcú sa učiť a platiť komplikované 3D programy. Program Sketchup je intuitívny a jednoduchý, v základnej verzii dostupný zadarmo, veľmi rýchlo naučiteľný a jeho výstupy sa používajú aj v profesionálnej praxi. Výhodný pre všetkých, ktorí chcú rýchle, svieže a jednoduché 3D výstupy.

Sketchup - mierne pokročilý

Kurz je pokračovaním Sketchup základy. Je určený všetkým, ktorý v tomto programe už vedia robiť základné operácie, no chcú sa ďalej zdokonaľovať, používať zložitejšie metódy modelovania, nastavovať scény či kamery, oboznámiť sa s možnosťami animovania a iné. Úkony sú vysvetľované na praktických príkladoch.

Sketchup - pokročilý

Kurz je určený pokročilým Sketchup užívateľom. Nadväzuje na Sketchup - mierne pokročilý. Je určený tým, ktorý chcu naplno využívať nielen funkcie programu, ale aj jeho možné upgrade-y či rozšírenia. Na kurze sú ukázané možnosti dynamických komponentov, pokročilé možnosti zobrazovania a editácia, pokročilejšie formy modelovania, pluginy z extension warehouse.

bottom of page