top of page

Sketchup základy

Cieľom kurzu je pochopiť základné a najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci programu Sketchup. Sketchup je intuitívny a jednoduchý program na vytváranie 3D modelov, využívaný pre amatérsku aj profesionálnu prax.Okrem užívateľsky príjemného prostredia ponúka aj inú veľkú výhodu - základná verzia programu je dostupná zadarmo na oficiálnych stránkach www.Sketchup.com.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Prvý deň kurzu je venovaný základným a najviac používaným nástrojom 3D kreslenia. Od kreslenia čiar, cez základné 2D objekty a ich 3D modifikácie sa prejde po zložitejšie úkony ako generovanie 3D útvaru pomocou plochých telies a kriviek. Ukáže sa práca so svetlom a tieňmi, nastavenie scén a kamier, kótovanie a značenie, vytváranie pomocných čiar a práca s hladinami.

2. deň - 4hod

Počas druhého dňa si účastníci osvoja hlbšie poznatky o programe Sketchup a precvičia si modelovanie objektov priamo na kurze. Okrem spoznania funkcií základného balíka Sketchup Make bude poukázané aj na niektoré pokročilé funkcie Sketchupu Pro. Na kurze budú tiež spomenuté niektoré zadarmo dostupné a veľmi praktické pluginy, ktoré obohacujú prácu modelovania a robia ju jednoduchšou. Výstupnými znalosťami z kurzu je rýchle a efektívne modelovanie v programe Sketchup.

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

 • rozhranie programu Sketchup

 • základné 3D kreslenie a modelovanie

 • modifikácie namodelovaných častí

 • nastavenie základných scén, spôsoby zobrazovania

 • značenie a kótovanie

 • nastavenie osvetlenia a tieňov

2.deň

 • mierne pokročilé techniky modelovania a modifikácie

 • import a export modelov

 • modifikačné nástroje verzie

 • praktické modelovanie objektov

 • používanie databázy 3D modelov Warehouse

Cena kurzu: 99,- €

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Sketchup základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page