top of page

Sketchup - pokročilý

Kurz je určený tým, ktorý chcú používať pokročilé možnosti Sketchup, prehĺbiť svoje poznatky o Sketchup alebo pokračovať po kurze Sketchup - mierne pokročilý. Náplňou kurzu je práca s dynamickými komponentami, animáciou, pokročilými nastaveniami Sketchup - Preferences, Entity info, Model info, nastavenia vlastného zobrazenia štýlov. Bude sa hovoriť aj o užitočných pluginoch dostupných cez Extension Warehouse, z ktorých niektoré sú voľne dostupné, iné platené. Záverom kurzu bude pripravený priestor pre individuálne otázky uchádzačov a praktické modelovanie.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Prvý deň kurzu začína krátkym nadpojením na poznatky z predošlých kurzov. Následne budú vysvetlené dynamické bloky, animovanie, nastavenia v Preferences, Entity info, Model info, nastavenia zobrazenia štýlov..

2. deň - 4hod

Druhé 4hod kurzu sa preberajú pluginy na ohýbanie komplikovanejšej 3D geometrie, na generovanie fluidných kriviek, vytváranie zakrivených čiar viacerými spôsobmi, generovanie trávy, stromov a inej zelene. Záverom kurzu je priestor na individuálne otázky účastníkov a praktické modelovanie.

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

  • krátke nadpojenie na poznatky z predošlých kurzov

  • dynamické komponenty - ich vytváranie a používanie

  • vytváranie animácií

  • pokročilé nastavenia Sketchup

2.deň

  • používanie pluginov

  • individuálne riešenia

  • praktické modelovanie

Cena kurzu: 99,- €  

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Sketchup pokročilý. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page