top of page

Vray Sketchup - základy

Vray je profesionálny nástroj, nadstavba pre program Sketchup. Je určený na realistické zobrazovanie svetla, materiálov a textúr a niektorých efektov zobrazenia. Kurz základy sa venuje primárnemu nastavovaniu materiálov, svetiel a rendra. Určeným všetkým, ktorý sa chcú s programom Sketchup priblížiť fotorealistickým výstupom.

Vray Sketchup - mierne pokročilý

Pokračovanie kurzu je zamerané na prehĺbenie poznatkov získaných zo Vray Sketchup - základy. Pokročilejšie nastavovanie materiálov, svetiel, scén, HDRI mapy, vkladanie pozadia, kvalita rendra, nastavenia rendra, to všetko sa preberá na tomto kurze. Výsledkom je fotorealistickejší výstup a vyššia kvalita výstupných obrázkov.

bottom of page