top of page

Vray Sketchup - mierne pokročilý

Tento kurz je nadstavbou kurzu Vray Sketchup - základy. Na kurze sa detailnješie preberú nastavenia materiálov a ich efekty. Pomocou niekoľkých ukážok budú vysvetlené princípy rendrovania v interiéry aj exteriéry. Vysvetlí sa použite HDRI máp a ich vplyv na samotný výstup rendra. Prejdú sa aj podrobné nastavenia render settings. Na záver kurz budú teoretické poznatky aplikované do praktických nastavení scén a modelov.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Prvý deň kurzu sa preberie nastavenie materiálov a svetiel (zopakovanie z kurzu Vray - základy). Následne budú vysvetlené materiály do podrobnejšej formy - využitie a porovnanie bump, displacement, specular, normal maps, filtrovanie reflexií a iné. Materiály sa budú skúšať na konkretných modeloch. Následne sa prejde nastavenie HDRI máp, ich využitie a efekty. Práca s HDRI a environment / prostredím bude prebiehať spolu s nastavením svetla a nastavenia celkovej scény.

2. deň - 4hod

Druhý deň kurzu budú vysvetlené podrobné nastavenia rendra, používanie nastavení v kamere, nastavenia Indirect Illumination (odrazov svetiel) a spôsobe ich voľby a prepočtu, vysvetlený bude ambient occlusion a jeho použitie, anti-aliasing, noise treshold, DMC sampler, farebná korekcia rendra a iné. Na záver kurzu budú znalosti prakticky aplikované na scéne.

Predpoklady:

 • vlastný notebook (PC/Mac) s myšou

 • nainštalovaný program Sketchup

 • nainštalovaný program Vray for Sketchup (podľa použitej verzie Sketchupu, pre Sketchup 2016 treba nainštalovať Vray for Sketchup 2016)

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

 • materiály Sketchup Vray

 • pokročilé nastavenia materiálov Sketchup Vray

 • pokročilé reflexie

 • práca s materiálmi na konkrétnych modeloch

 • HDRI mapy a ich použitie

 • nasvetlovanie a používanie scén s HDRI mapami

2.deň

 • pokročilé nastavenia render settings

 • nastavenia kamery

 • nastavenia indirect illumination

 • ambient occlusion

 • DMC Sampler a anti-aliasing

 • render filter

 • color mapping

 • VFB channels

 • praktické aplikovanie do scén

Cena kurzu: 99,- € 

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Vray Sketchup mierne pokročilý. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page