top of page

Vray Sketchup - základy

Vray je nadstavba pre program Sketchup a dovoľuje tvoriť výstupy, ktoré sa približujú tzv. "fotorealizmu". Na kurze základov sa preberajú najpodstatnejšie veci pri oboznamovaní sa s týmto programom. V provom rade je to tvorba materiálov a ich nastavenia tak, aby vznikali efekty simulujúce odrazy, štruktúru, svietivosť a iné. V druhom rade je to nastavenie svetiel a ich intenzity, tvaru, kvality. Ďalej sa vysvetľuje nastavenie rendra, ktorý umožňuje výstupné generovanie obrázkov vo vyššej kvalite. Cieľ kurzu je pripraviť účastníkov k tvorbe základných vizualizácií.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Prvý deň kurzu je zameraný hlavne na vysvetlenie fungovania materiálov v Sketchup Vray a ich prepojenie s klasickým editorom materiálov. Okrem základných vlastností materiálov sa vysvetlí aj používanie vrstiev a funkcie bump a displacement. Vygenerované budú niektoré materiály ako drevo či sklo. Ďalej sa kurz venuje nastaveniu svetiel, rozoberajú sa typy svetiel, nastavenie svetiel a ich použitie. 

2. deň - 4hod

Druhý deň kurzu sa účastníci naučia pracovať s nastavením rendra a používaním "frame buffer" okna, kde sa zobrazuje výsledná vizualizácia. Vysvetlené budú Vray panely a ich zobrazenie. Následne sa prejde k praktickému vytvoreniu Vray scény a vyrendrujú sa základné obrázky.

Predpoklady:

 • vlastný notebook (PC/Mac) s myšou

 • nainštalovaný program Sketchup

 • nainštalovaný program Vray for Sketchup (podľa použitej verzie Sketchupu, pre Sketchup 2016 treba nainštalovať Vray for Sketchup 2016)

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

 • spojitosť materiálov Vray a Sketchup

 • vytváranie Vray materiálov

 • hladiny materiálov

 • svetlá vo Vray

 • typy svetiel

 • nastavenia svetiel

2.deň

 • panely Vray

 • render nastavenia

 • pozadie, obloha, slnko

 • citlivosť kamery

 • global illumination a ich nastavenia

 • praktické aplikovanie a rendrovanie

Cena kurzu: 99,- € 

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Vray Sketchup základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page