top of page

Photoshop - základy

Photoshop je program na vytváranie grafiky, úpravu fotografií, postprodukciu vizualizácií a mnoho iného vrámci 2D prostredia. Kurz je pre všetkých, ktorí sa chcú venovať alebo zdokonaľovať v 2D grafike. Základy programu sú vysvetľované všeobecne, aplikovateľné pre web design, úravu fotografií, kreslenie, digitálne kolážovanie a iné.

bottom of page