top of page

Photoshop základy

Cieľom kurzu je pochopiť základné a najviac používané nástroje pri kreslení v 2D priestore. Súčasťou kurzu je vysvetlenie rozdielu vektorovej a rastrovej grafiky, ktorú Photoshop využíva. Vysvetlia sa základné rozhrania programu, základné nástoje na kreslenie a editáciu, vrstvy, filtre, rozlíšenia, možnosti tlače. Po absolvovaní kurzu budú uchádzači pripravení riešiť základné úkony v 2D grafike, či už vo forme prípravy jednoduchších grafických podkladov, editovaní fotografií, voľnom kreslení, príprave jednoduchšej webgrafiky či v postprodukcii vizualizácií.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Prvý deň kurzu je zameraný hlavne na prvky označovania, kreslenia, strihania, upravovania, mazania, retušovania, základnej vektorovej grafiky. Ďalej je vysvetlená práca s hladinami, využitie hlbšieho nastavenia hladín a využitie efektov pri hladinách. 

2. deň - 4hod

Druhý deň kurzu sa účastníci naučia pracovať hlbšie s hladinami a ich filtrami, naučia sa meniť kontrasty a farebnosť viacerými spôsobmi, prehĺbia si znalosti o nastavení výkresov a ich farebných škál. Prejdú sa do hĺbky nastavenia filtrov, ukážu sa efektívne spôsoby dotvárania efektov do fotografií či vizualizácií. Ukážu sa podrobné nastavenia spôsobov select. Účastníci sa tiež naučia vytvárať panoramatické snímky pomocou spájania obrázkov vo Photoshope. 

3. deň - 4hod

V posledný deń sa prejdú poznatky získané z predošlých dní kurzu za účelom praktického aplikovania naučeného. Praktická spojitosť pomáha vytvoriť silné asociácie v rozmýšľaní uchádzača kurzu, takže si dané prvky bude ľahšie pamätať pri praktických úkonoch v praxi.

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

 • vytváranie výkresov

 • zoom, pohyb po obrazovke

 • výber a selekcie, úprava a orezanie

 • základné prvky kreslenia a úpravy farieb

 • tvorba súvislých plôch a gradientov

 • výber farieb

 • práca s hladinami

2.deň

 • práca s farebnosťou a úpravou jasu

 • farebné filtre

 • farebné krivky a modifikátory

 • filtre hladín a ich aplikácie

 • grafické filtre a ich aplikácie

 • pokročilý výber (select)

 • panoramatické snímky a spájanie obrázkov

3.deň​​

 • úprava jasu a farebnosti

 • retušovanie fotografií

 • úprava vizualizácií, grafické korekcie

 • vkladanie komponentov do vizualizácií / fotiek

 • vytváranie tieňov, zatmavovanie

 • nastavenie oblohovej zložky

 • aplikovanie filtrov a efektov

 • vytváranie jednoduchej grafiky

Cena kurzu: 120 €   (pri počte 6 účastníkov)

Študentská cena: 60 €   (pri počte 6 účastníkov)

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Photoshop základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page