top of page

Kurz 3D modelovania - interiér 1

Kurz je určený tým, ktorý potrebujú pri svojej práci modelovať a navrhovať buď časti interiéru ako kuchyne, nábytky, kúpeľne, alebo celé interiéry bytov, rodinných domov, prípadne väčších stavieb. Kurzu sa zameriava na praktické činnosti pri modelovaní a vizualizovaní interiérov. Výstupom kurzu sú shopnosti orientácie v 3D priestore programu, zručnosť v modelovaní, efektívna tvorba 3D  náhľadov či animácií priestorov, prehľad vo svete grafických programov. 

Stručná osnova kurzu:

- 1hod - úvod do interiérového designu a spôsobov 3D zobrazovania

- 7hod - základné nástroje programu Sketchup

- 8hod - modelovanie interiéru a niektorých jeho prvkov

- 8hod - mierne pokročilé techniky programu Sketchup

- 12hod - modelovanie vybraných priestorov, hodnotenie prác, osobné konzultovanie, tipy a zlepšenia na efektivitu práce, poukázanie na možnosti zlepšovania výstupov pomocou iných programov

Cena kurzu: 400,- €

Viac informácii na peter.horak@create.works

!
3
4
2
sc 3
sc 1
sc 2
bottom of page