top of page

Kurz 3D modelovania - interiér 1

Kurz prebieha pravidelne v soboty od 9:00 do 13:00. Výmera kurzu interiér 1 je 36hod, čo tvorí 9 kurzov po 4hodiny. Výstupom kurzu je schopnosť rýchlo a jednoducho riešiť, modelovať a overovať interiérové priestory v 3D rozhran . Súčasťou kurzu je aj poukázanie na niektoré efektívne možnosti urýchlovania práce a otvorené budú aj otázky a situácie z praxe.

- 1hod - úvod do interiérového designu a spôsobov 3D zobrazovania

- 7hod - základné nástroje programu Sketchup

            - úvod do programu a jeho rozhranie

            - nástroje v základnom panely pre vytváranie prvotných geometrických objektov

            - používanie skupín a komponentov

            - používanie 3D Warehouse - sťahovanie modelov

            - efektívne pohybovanie v priestore, kamery, zobrazenia

- 8hod - modelovanie interiéru a niektorých jeho prvkov

            - modelovanie pôdorysu, vybratie pôdorysu do jeho 3D tvaru

            - modelovanie okien, dverí a ich detailov

            - zariaďovanie interiéru sťahovanými predmetmi

            - modelovanie jednoduchých zariaďovacích predmetov a niektorých ich detailov

- 8hod - mierne pokročilé techniky programu Sketchup

            - modelovanie nepravidelných a zvlnených tvarov

            - využívanie pokročilého texturovania

            - používanie pokročilých modelov

            - používanie pluginov pre uľahčenie práce modelovania v programe

- 12hod - modelovanie vybraných priestorov, hodnotenie prác, osobné konzultovanie, tipy a zlepšenia na efektivitu práce

Cena kurzu: 400,- €

Viac informácii na peter.horak@create.works alebo info@create.works

V prípade záujmu

píšte prosím do kontaktného formulára nižšie alebo na adresu:

Success! Message received.

bottom of page