top of page

Photoshop - základy

Photoshop je program na vytváranie grafiky, úpravu fotografií, postprodukciu vizualizácií a mnoho iného vrámci 2D prostredia. Kurz je pre všetkých, ktorí sa chcú venovať alebo zdokonaľovať v 2D grafike. Základy programu sú vysvetľované všeobecne, aplikovateľné pre web design, úravu fotografií, kreslenie, digitálne kolážovanie a iné.

Photoshop - mierne pokročilý

Kurz je je vhodný pre absolventov kurzu Photoshop - základy, ale aj pre všetkých, ktorý ovládajú základy programu a chcú prehĺbiť svoje poznatky v tomto programe. Kurz je zameraný na pokročilé filtrovanie obrazu, využívanie Photoshop rendra, hlbšie využitie nástrojov na editáciu, štetce, vlastnosti objektov. Ukáže sa aj práca s vektorovou grafikou a jej možnosti transformácie do rastrového formátu. 

bottom of page