top of page

3ds Max - základy

3ds Max je vysoko profesionálny nástroj na tvorbu 3D modelov, vizualizácií, 3D animácií, filmov. Má implementovanú fyziku, pomocou ktorej sa dajú simulovať interakcie 3D objektov. Kurz základy sa venuje rozhraniu 3ds Max, základným princípom modelovania a vizualizovania tak, aby aj úplne neskúsený užívateľ dokázal pochopiť základné nástroje programu.

bottom of page