top of page

3ds Max základy

Kurz je zameraný na pochopenie používania programu, užívateľské nastavenia, modelovanie, základné princípy vizualizovania. Vysokoprofesionálny nástroj 3ds Max využíva viacero spôsobov ako vytvárať a editovať 3D objekty a tvoriť celé scény, materiály, svetlá, prostredia. Princípom kurzu je zjednodušenou formou poukázať na najviac používané prvky tvorby v bežnej praxi pri robení vizualizácií. Komplikovanosť tohto programu sa odvďačuje profesionálnymi výstupmi na celosvetovej úrovni, nakoľko 3ds Max je jedným z top lídrov 3D grafiky. 

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Prvý deň kurzu je venovaný užívateľskému rozhraniu (interface) programu. Vysvetlené sú základné úkony ako posun, rotácia, mierka atď a ich rôzne možnosti. Tvorba 3D objektov sa venuje základnej a pokročilej forme geometrie. Modelovanie objektov je vysvetlené cez 3 princípy, kedy sa používa klasický objekt 3ds Max s použitím modifikátorov, polygonálne objekty a ich editácia a voľné deformovanie hmoty pomocou nástrojov freeform.

2. deň - 4hod

Ďalšia časť kurzu je venovaná importu a exportu modelov, hlbšími nastaveniami prostredia, vysvetlené sú základné princípy materiálov, svetiel a rendrovania pre vstavaný render engine - mental ray. Teóriu vystrieda na záver kurzu prax, vedomosti sa aplikujú priamo na modelovanie vybraného objektu. Ten slúži ako výstupná referencia pre účastníkov kurzu.

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

 • rozhranie programu 3ds Max

 • posun, mierka, rotácia a iné

 • tvorba základných 3D telies

 • modifikácie 3D telies cez modifikátory

 • modifikácie 3D telies cez editable polygon

 • modifikácie 3D telies cez freeform

2.deň

 • import a export modelov

 • základné nastavenie materiálov

 • základné nastavenie svetiel

 • základné nastavenie kamier

 • základy rendrovania cez mental ray

 • modelovanie vybraného objektu

Cena kurzu: 99,- €

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - 2ds Max základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page