top of page

Drafsight - základy

Drafsight je výkonnou alternatívou k programu AutoCAD, dostupný zadarmo. Kurze je určený tým, ktorý majú nemajú záujem nakupovať drahý softvér a zároveň potrebujú kresliť technické výkresy vo formáte dwg. Kurz sa venuje základom práce v tomto programe s podobnou osnovou ako AutoCAD základy.

Draftsight - mierne pokročilý

Kurz je určený náročnejším užívateľom, ktorý pracujú s výkresmi rôznych mierok, potrebujú špecifické nastavenia rozhrania tlače layouts, pracujú s väčším množstvom hladín a celkovo sa chcú naučiť pracovať s programom rýchlejšie a efektívnejšie.

bottom of page