top of page

Draftsight - základy

Základný kurz Draftsight sa venuje úvodu do CAD programov, začiatkom technického kreslenia a úpravám technickej dokumentácie. Je vhodný pre úplných začiatočníkov ako aj pre tých, ktorí pracujú s výkresmi bez absolvovania vzdelania v tejto oblasti. Výstupom kurzu je schopnosť vytvárať a upravovať základné technické výkresy. Veľkou výhodou programu je jeho dostupnosť, keďže je použiteľný na komerčné účely zadarmo, čo robí konkurenciu platenému AutoCADu.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Úvodom sa vysvetlia CAD programy všeobecne a prečo je celosvetovo používaný práve program Draftsight. Ďalej sa vysvetlí rozhranie programu, nastavenie jednotiek kreslenia, nastavenie pozadia, používanie skratiek. Následne bude vysvetlené používanie základných funkcií na kreslenie, ako napríklad čiara, obdĺžnik, kružnica, priamka, výsek kruhu, zostrojenie výseku elipsy a ďalšie. Prejdú sa aj základné modifikačné nástroje ako orezanie, mazanie, posúvanie, kopírovanie, zrkadlenie, predlžovanie, zarovnávanie, rozdeľovanie a iné. Už po prvom dni bude môcť účastník upravovať alebo tvoriť jednoduchšie technické výkresy.

2. deň - 4hod

Dôraz sa bude klásť na hladiny a ich možnosti, tvorbu a používanie. Bude vysvetlený pomocný riadok na kreslenie, ktorý umožňuje uchopovanie bodov a využívanie uhlov či pomocných mriežok. Prejdú sa tiež základy kótovania a nastavenie tlače. Oba dni tak poskytnú absolventom kurzu teoretickú bázu vytvárania základnej technickej dokumentácie.

3. deň - 4hod

Posledný deń kurzu Draftisght základy je venovaný praktickému precvičovaniu schopností priamo na tvorbe výkresov technickej dokumentácie. Na jednoduchých schémach pôdorysov, strojárenských súčiastkoch či iných elementov (lektor sa zameriava podľa preferencií účastníkov kurzu, avšak nosne vysvetľuje na architektonických výkresoch) si účastníci kurzu prakticky precvičia základy kreslenia a budú tak pripravený aplikovať svoje schopnosti v praxi hneď po kurze.

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

  • na akom princípe spočíva CAD technické kreslenie

  • aké sú alternatívne CADové programy na kreslenie

  • kreslenie základných geometrických prvkov v programe Draftsight

  • modifikačné nástroje programu Draftsight

2.deň

  • ako pracovať s hladinami

  • uchopovanie a trasovanie

  • základné kótovanie

  • ako nastaviť výkresy na tlač

3.deň

  • kreslenie základnej technickej dokumentácie

  • príprava a tlač nákresov do PDF

Cena kurzu: 120 €   (pri počte 6 účastníkov)

Študentská cena: 60 €   (pri počte 6 účastníkov)

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Draftsight základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page