top of page

Vray 3ds Max - základy

Vray je vysoko profesionálny nástroj na tvorbu vizualizácií. Zaoberá sa prepočtom svetla, hĺbkovému nastaveniu materiálov, definovaniu niektorých efektov, Dá sa ako plugin používať na rôzne programy. V kombinácii s 3ds Maxom však predstavuje vysoký potenciál výstupov práve vďaka podrobnosti a hĺbke nastavení. Kurz Vray 3ds Max základy sa venuje základným nastaveniam materiálov a ich typov, možnostiam tvorby svetla a základných výstupov rendra. 

Vray 3ds Max - mierne pokročilý

Kurz nadväzuje na Vray 3ds Max začiatočníci. Na kurze sú hlbšie vysvetlené materiály, nastavenie kamier, nastavenie rendraa jeho podmožnosti, vzťahy rendra s meteriálmi, svetlami a kamerami, práca s Frame Buffer, vytváranie Vray Fur na generovanie trávy, HDRI mapovanie a tvorba prostredia.

bottom of page