top of page

Vray 3ds Max základy

Začiatkom kurzu je poukázané na možnosti Vray v kombinácii s programom 3ds Max. Základy sa venujú nastaveniu materiálov, svetiel, kamier a render settings tak, aby účastník po kurze vedel tvoriť prvé vizualizácie v tomto programe. 

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Začiatky kurzu sú venované krátkej prezentácii možností programu Vray, jeho aplikovania na iné programy, jeho možnosti a kvalita výstupov, jeho zastúpenie na trhu, rozdiel medzi inými render pluginmi. Ako prvé sú vysvetľované materiály. Vytváranie Vray materiálov, ich rozdiel od klasických materiálov, farba, odrazivosť, matnosť, priehľadnosť, kvalita sú základné prvky. Ďalej sa vysvetľujú možnosti textúrovania, využitie bump, displacement, opacity, enlightment a podobne priamo na konkrétnych príkladoch. Po skončení materiálov sa vysvetľujú svetlá Vray.

2. deň - 4hod

Ďalšia časť kurzu pokračuje vysvetľovaním svetiel a ich efektom poukázaním hlavne na rectangular, spherical, dome light, IES light, Vray sun. Poukáže sa na rozdiel svetla Vray a klasického svetla pre mental ray. V súvislosti s tým sa pokračuje vysvetlením tvorby kamier a scén, ich reagovanie na svetelnosť, využitie a tvorba pozadia. Následne je do súvisu zapojený render setting, ktorého nastavenia ovplyvňujú tvorbu samotných výstupov. Kurz je zakončený tvorbou rendrovaných výstupov základných scén.

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

  • možnosti programu Vray

  • tvorba Vray materiálov

  • základné úpravy materiálov

  • textúrovanie materiálov

  • svetlá Vray - rectangle light

2.deň

  • svetlá Vray - spherical, dome, IES light, vray sun

  • kamery a scény

  • rozdiel citlivosti kamier pre Vray a mental ray

  • základné nastavenie render settings

  • vizualizovanie vytvorených scén

Cena kurzu: 99,- €

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Vray 3ds Max základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page