top of page

AutoCAD  základy

Na kurze sa naučíte pracovať so základnou technickou dokumentáciou vďaka najviac používaným príkazom v tomto programe. Je vhodný ako pre úplných začiatočníkov, tak aj pre užívateľov s čiastočnými schopnosťami v tomto programe (tzv. samoukov).

Po kurze bude užívateľ schopný upravovať a tvoriť jednoduchšie technické výkresy.

AutoCAD  mierne pokročilý

Kurz je určený náročnejším užívateľom AutoCADu, ktorý pracujú s výkresmi rôznych mierok, potrebujú špecifické nastavenia rozhrania tlače layouts, pracujú s väčším množstvom hladín a celkovo sa chcú naučiť pracovať s programom rýchlejšie a efektívnejšie.

AutoCAD  pokročilý

Kurz je určený skúseným užívateľom AutoCADu, alebo absolventom predošlých kurzov, ktorí sa chcú ďalej zdokonalovať v práci s týmto programom. Kurz je zameraný primárne na dynamické bloky, na pokročilé možnosti nastavenia výkresov a na možnosti kariet panelov.

bottom of page