top of page

AutoCAD - základy

Základný kurz AutoCADsa venuje úvodu do CAD programov, začiatkom technického kreslenia a úpravám technickej dokumentácie. Je vhodný pre úplných začiatočníkov ako aj pre tých, ktorí pracujú s výkresmi bez absolvovania vzdelania v tejto oblasti. Výstupom kurzu je schopnosť vytvárať a upravovať základné technické výkresy.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Úvodom sa vysvetlia CAD programy všeobecne a prečo je celosvetovo používaný práve program AutoCAD. Ďalej sa vysvetlí rozhranie programu, nastavenie jednotiek kreslenia, nastavenie pozadia, používanie skratiek. Následne bude vysvetlené používanie základných funkcií na kreslenie, ako napríklad čiara, obdĺžnik, kružnica, priamka, výsek kruhu, zostrojenie výseku elipsy a ďalšie. Prejdú sa aj základné modifikačné nástroje ako orezanie, mazanie, posúvanie, kopírovanie, zrkadlenie, predlžovanie, zarovnávanie, rozdeľovanie a iné. Už po prvom dni bude môcť účastník upravovať alebo tvoriť jednoduchšie technické výkresy.

2. deň - 4hod

Dôraz sa bude klásť na hladiny a ich možnosti, tvorbu a používanie. Bude vysvetlený pomocný riadok na kreslenie, ktorý umožňuje uchopovanie bodov a využívanie uhlov či pomocných mriežok. Prejdú sa tiež základy kótovania a nastavenie tlače. Kurzu AutoCAD základy je venovaný aj praktickému precvičovaniu schopností priamo na tvorbe výkresov technickej dokumentácie. Na jednoduchých schémach pôdorysov, strojárenských súčiastkoch či iných elementov (lektor sa zameriava podľa preferencií účastníkov kurzu, avšak nosne vysvetľuje na architektonických výkresoch) si účastníci kurzu prakticky precvičia základy kreslenia a budú tak pripravený aplikovať svoje schopnosti v praxi hneď po kurze

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

  • na akom princípe spočíva CAD technické kreslenie

  • aké sú alternatívne CADové programy na kreslenie

  • kreslenie základných geometrických prvkov v programe AutoCAD

  • modifikačné nástroje programu AutoCAD

2.deň

  • ako pracovať s hladinami

  • uchopovanie a trasovanie

  • základné kótovanie

  • ako nastaviť výkresy na tlač

  • kreslenie základnej technickej dokumentácie

  • príprava a tlač nákresov do PDF

Cena kurzu: 89,- € 

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - AutoCAD základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page