top of page

Ing. arch. Peter Horák

Lektor grafických programov a freelancer.

Vzdelanie a prax:

V roku 2014 ukončená Slovenská technická univerzita, Fakutla architektúry, absolvovaný semestrálny pobyt cez program Erasmus na Newcastle University vo Veľkej Británii.

Od roku 2014 pokračuje so štúdium tretieho stupňa na Fakulte archietktúry, zameranie urbanizmus. V roku 2016 získal vedecký grant v kooperácii s TU Wien.

Od roku 2011 tvorí vizualizácie a projekty na zakázku, skúsenosti získal v rôznych firmách a štúdiách. Lektoringu grafických programov sa aktívne venuje od roku 2014.

Motivácia:

Robiť veci lepšie, vytvárať podmienky pre rozvoj a rast na Slovensku, učiť hravou formou. K účastníkom kurzu pristupujem podľa možností individuálne, snažím sa reagovať na ich tempo vnímania a podľa možností aplikovať kurz na ich profesijné zameranie.

bottom of page