top of page

Lumion základy

Cieľom kurzu je pochopiť základné nástroje programu Lumionu tak, aby užívateľ vedel vytvárať jednoduché sekvencie hneď po absolvovaní kurzu. Kurz je zameraný na importovanie modelu z programu Sketchup, prípadne iného programu. Vysvetlí sa nastavenie materiálov importovaných modelov. Ukážu sa možnosti nastavenia počasia a prechodu deň/noc. Prejde sa modelovanie a tvorba terénu, nastavenie vodných hladín, trávy. Vysvetlí sa vkladanie objektov do scén a práca s nimi. Na záver kurz sa vysvetlí nastavenie kamier a snímkov a základné efekty animovania tak, aby užívateľ vedel z programu exportovať prvé videá.

Popis kurzu

1. deň - 4hod

Prvý deň kurzu je zameraný hlavne na základné orientovanie sa v programe, pohyb v priestore, nastavenie šablóny, vytvorenie prostredia, nastavenie oblohy, dňa a noci, modelovanie terénu, vytváranie vodných hladín, vytváranie trávy. Ďalej sa preberie importovanie modelov a poukáže sa na prepojenie s programom Sketchup. Nastavenie materiálov sa vysvetľuje samostatne, kde sa vloženému modelu priradia vlastnosti, ktoré sú preddefinované v programe Lumion. 

2. deň - 4hod

Druhý deň kurzu venuje vkladaniu a úpravám objektov, možnosti rozširovania datábazy modelov, posúvanie, mazanie, dvíhanie modelov, vkladanie základných efektov. Následne sa vysvetľuje nastavenie kamier, zachytávanie snímkov, vytváranie prechodov a základných animácií, skladanie videí, vytváranie efektov vrámci tvorby videa a export videa do finálnej podoby.

Predpoklady:

 

 

Čo sa na kurze preberie:

1.deň

 • výber šablóny

 • pohyb v programe

 • tvorba prostredia

 • nastavenie oblohy, dňa a noci

 • modelovanie terénu

 • import modelov

 • nastavenie materiálov

2.deň

 • vkladanie objektov

 • rozširovanie databázy modelov

 • úprava objektov

 • vkladanie efektov

 • tvorba statických snímkov

 • tvorba a nastavenie kamier

 • vytváranie animácií a efektov

 • export videa

Cena kurzu: 99,- €

Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov je možné aplikovať množstevné zľavy. Študenti a absolventi do 28 rokov majú nárok na špeciálne zľavy do 50% z ceny kurzu, možnosť využitia špeciálnej zľavy je aj pre dôchodcov.

​​

V prípade záujmu napíšte mail na nižšie uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár, v políčku predmet správy (subject) prosím uveďte názov kurzu - Lumion základy. Konečná cena a miesto kurzu závisí od počtu prihlásených účastníkov, kurzy sa robia v Bratislave - Staré Mesto.

Success! Message received.

bottom of page